Ben-About me

Ben Murat Güzeldere, bir yontu tutkunu...

I Murat Guzeldere, a passionate lower of sculpture...

1962'de doğdum.

Güzel sanatların çeşitli dallarıyla ilgilenip eserler verdim: resim, çizgi-roman, karikatür, müzik, edebiyat...

1990'lardan beri heykelle uğraşıyorum.

Heykele el yordamıyla başladım.Çok çeşitli nesneyi yontarak heykeller yaptım. Ağacı yontarak heykel yapma, kısa zamanda öne çıktı.

Çeşitli karma ve kişisel sergilere katıldım.

Küçük boyutlu doğal ağaç heykel çalışmalarımın yanı sıra, büyük boyutlu ağaç ve taş heykel çalışmalarım da oldu.

Hâlâ, bitmek bilmeyen bir aşkla, heykel çalışmalarımı sürdürüyorum.

I'm a Turkish sculptor. I was born in 1962.

I was interested in various branches of fine arts: Painting, drawing-stories, caricature, music, literature...

First I tried various materials for sculpture. I learnt by myself at the beginning. I prefered to work by carving and cutting, instead of clay.

I participated in various solo and group exhibitions.

Beside my small natural wood sculptures, I work big dimension wood and stone sculpture too.

I still keep on working sculpture, with endless love.

Sanatım Hakkında

Dağlardan, deniz kenarlarından topladığım doğal ağaç parçalarının özgün biçimlerinden yola çıkarak yontu heykeller yapıyorum. Düzgün bir kütleyi yontmaktansa, ağacın doğasında saklı özgün formu ortaya çıkarmak daha çok hoşuma gidiyor. Hem bu, Rodin'e sorulan "nasıl heykel yapıyorsun" sorusuna verdiği ünlü yanıta daha uygun düşüyor:"Kütlenin fazlalıklarını atıyorum, geriye heykel kalıyor."

Eserlerimi doğanın bana verdiği esinle oluşturuyorum. Orada, bakmayı ve görmeyi bilen bir insan çok şey bulabilir. Benimkisi bir anlamda, doğayla girişilmiş bir işbirliği sayılabilir. Bu çok daha coşkulu, keyifli ve ortaya çıkan sonuç açısından da şaşırtıcı oluyor. Doğaya saygı ve müdahale üzerine kurulmuş bir bütünlük...

Tüm eserlerimde insana yönelik bir övgü vardır. Evrenin en mükemmel iki şeyinden biri olan insana... İnsanın enerjisi, yenilenmeye ve yenilemeye, iyi şeyler yapmaya yatkın gücü ve estetiği ana konum. Yıldızlar ve insan başı... İşte sanata bakışımın ve çalışmalarımın özü budur.

Sergilerim:

-İnsan Hakları Vakfı, karma sergi-İzmir-1998

-Afrodie Sanat Galerisi, karma sergi-İzmir-2002

-Barış Derneği, karma sergi-İstanbul-2003

-Çatı Sanat Galerisi, karma sergi-Alaçatı-2003

-Konak Bld. Sanat Galerisi, kişisel sergi-İzmir-2004

-İnsan Hakları Vakfı, karma sergi-İzmir-2004

-Barış Derneği, karma sergi-İstanbul, Ankara-2006

-"İçerden Dışarıya, Dışarıdan İçeriye...", Karma Sergi-İstanbul-2006

-Doğal Ağaç Heykel Sergisi, Karaburun-İzmir-2008

-Çatı Sanat Galerisi, karma sergi-Alaçatı-2009

-Ekim Geçidi karma sergisi, Sivas, 2009

-Kişisel sergi, Karabağlar Belediye sergi salonu-İzmir-2010

-Karma sergi, Çetin Emeç Sergi Salonu-İzmir-2012

-Çatı Sanat Galerisi, karma sergi-Alaçatı-2015

-Artshop Sanat Galerisi-Alaçatı-2017

-Artshop Sanat Galerisi-Alsancak-2019

About my art

I make carving sculptures from natural woods which I collect from mountains, sea shores. It gives me pleasure to uncover the hidden form in nature of wood instead of carving a wood block. Also, I think, it is appropriate to the famous answer of Rodin, to the question: "How do you do your sculpture?" He answers: "I throw away the excesses of mass, the statue remains."

I make my works with inspiration nature gives me. There, a person who knows to look and see, can find a lot. In a sense, mine can be considered a collaborative effort with nature. This is much more enthusiastic, pleasant and surprising in terms of the result. Many times the result of work surprises me too. An integrity based on respect for nature and intervention ...

In all my works, there is a praise for humanity. One of the two greatest things in the universe is human being ... The energy of man is the main power and aesthetic prime to renovate and renew, to do good things. The stars and the human head... Here is the essence of my artwork.

My exhibitions:

-Human Rights Foundation, group exhibition-Izmir-1998

-Afrodie Art Gallery, group exhibition-Izmir-2002

-Peace Society, group exhibition-Istanbul-2003

-Cati Art Gallery, group exhibition-Alacati-2003

-Konak Municipalty Gallery, solo exhibition-Izmir-2004

-Human Rights Foundation, group exhibition-Izmir-2004

-Peace Society, group exhibition-Istanbul, Ankara-2006

-"From Inside to Outside,...", group exhibition-Istanbul-2006

-Natural Wood Sculpture Ex. Karaburun-Izmir-2008

-Cati Art Gallery, group exhibition-Alacati-2009

-Octaber Gate group exhibition, Sivas, 2009

-Solo exhibition, Karabaglar Municipalty Gallery-Izmir-2010

-Group exhibition, Cetin Emec Gallery-Izmir-2012

-Cati Art Gallery, group exhibition-Alacati-2015

-Artshop Art Gallery-Alacati-2017

-Artshop Sanat Galerisi-Alsancak-2019

e-posta/e-mail: murat@muratguzeldere.com

instagram: https://www.instagram.com/heykelyontar/